NWO iegulda gandrīz 3 miljonus eiro dronu spietu projektā Steadfast

Nīderlandes Pētniecības padome (NWO) ir piešķīrusi 2,7 miljonus eiro projektam Steadfast (Swarm Technology Enabling Advanced Drone-Facilitated Active Support Tactics). Šis projekts ir vērsts uz situācijas izpratnes uzlabošanu reaģēšanā uz katastrofām un militārajās operācijās, kur liela nozīme ir ātrai lēmumu pieņemšanai un reāllaika uzraudzībai. Izšķiroša loma tajā ir bariem, kas sastāv no maziem droniem.

Swarm Drones

Projekta Steadfast ietvaros tiks pētīts, kā izlūkošanas, novērošanas un izlūkošanas uzdevumus (ISR) var veikt mazu, ar cilvēku sadarbojošu dronu bari. Šādiem dronu spietiem ir potenciāls nodrošināt precīzu un efektīvu situācijas izpratni gan dabiskās, gan blīvi apdzīvotās vietās.

Tā saukto cilvēku spietu komandu (HST) izvietošana, kur mazu bezpilota lidaparātu grupas darbojas koordinēti cilvēku vadībā, sola revolucionāru soli uz priekšu, kā militārie un pirmās palīdzības sniedzēji veic operācijas. Piemēram, ir iedomājams, ka mazie droni pēc dabas katastrofas varētu vākt informāciju no dažādām perspektīvām, tādējādi optimizējot neatliekamās palīdzības dienestu izvietošanu.

Izaicinājumi un mērķi

Lai gan spietu tehnoloģiju potenciāls ir ievērojams, zinātniski un socioloģiski šķēršļi ir šķēršļi veiksmīgai ieviešanai. Projekta Steadfast mērķis ir pārvarēt šos šķēršļus, veicinot ātrāku reakcijas laiku, uzlabojot lēmumu pieņemšanu un efektīvāku personāla un resursu izmantošanu.

Tiek veikti pētījumi ne tikai par spietu tehnoloģijām, bet arī par cilvēka un mašīnas sadarbību un ētiskajām un juridiskajām dimensijām. Galīgais mērķis ir līdz minimumam samazināt upurus un papildu bojājumus militārajās un palīdzības operācijās.

Konsorcijs

Steadfast konsorciju vada prof. Dr. Marie Šafář, kas ir Tilburgas universitātes skaitļošanas kognitīvās zinātnes profesore. Konsorcijā ietilpst tādi uzņēmumi kā TNO, Air Force, Delft Dynamics, Thales un Robin Radar.

Dotācija ir daļa no ZIK misijas “Sadarbība starp cilvēkiem un (daļēji) autonomām sistēmām”. Šis aicinājums ir vērsts uz (daļēji) autonomu sistēmu turpmāku attīstību, to izvietošanu sabiedrībā un sadarbību ar cilvēkiem.