Microsoft apmācīs 2 miljonus cilvēku Indijas mazajās pilsētās ar AI prasmēm

Straujie AI sasniegumi, tostarp lielo valodu modeļu (LLM) ieviešana, maina cilvēku darba veidu un izmaina plašākus uzņēmējdarbības modeļus. Tāpēc Microsoft ir atklājusi vērienīgus plānus, kuru mērķis ir uzlabot 2 miljonus cilvēku Indijas mazākajās pilsētās, nodrošinot viņus ar būtiskām AI kompetencēm.

Trešdien izpilddirektors Satja Nadella sacīja, ka Microsoft plāno līdz 2025. gadam nodrošināt AI prasmju apguves iespējas 2 miljoniem cilvēku Indijas mazākajās pilsētās. Nadella arī uzsvēra Indijas un ASV sadarbības nozīmi AI tehnoloģiju normu un noteikumu izveidē.

Šī iniciatīva cieši seko līdzīgai programmai, ko Microsoft pirms četriem mēnešiem uzsāka Apvienotajā Karalistē un kuras mērķis ir dot 1 miljonam cilvēku nepieciešamās prasmes, lai tās varētu orientēties un attīstīties AI vadītā ekonomikā.

Saskaņā ar paziņojumu Microsoft iniciatīva būs īpaši vērsta uz privātpersonām mazās pilsētās, 2. un 3. līmeņa pilsētās, kā arī lauku apvidos, lai veicinātu iekļaujošu sociāli ekonomisko progresu. Šis paziņojums seko līdzīgai programmai, kas tika atklāta pirms četriem mēnešiem un kurā Microsoft apņēmās nodrošināt 1 miljonu cilvēku Apvienotajā Karalistē ar nepieciešamajām prasmēm, lai gūtu panākumus mākslīgā intelekta vadītā ekonomikā.

Risinot šīs bažas, Nadella uzsvēra, cik svarīga ir globāla vienprātība par noteikumiem un noteikumiem, kas regulē AI. Viņš izteica cerību, ka plaši izplatītā mākslīgā intelekta ieviešana visā pasaulē novedīs pie vienlīdzīgākas ekonomiskās izaugsmes sadales. Nadellas piezīmes izskanēja konferencē Mumbajā, kur viņš uzsvēra vajadzību pēc sadarbības, lai orientētos AI mainīgajā ainavā.

“Es ceru, ka radīsies vienprātība, un tas zināmā mērā patiešām palīdz (ar) šīs tehnoloģijas izplatību,” sacīja Nadells.

Konferences laikā Mumbajā Nadella dalījās pārdomās par notiekošajiem globālajiem centieniem izstrādāt AI noteikumus. Viņš pauda cerību, ka mākslīgā intelekta tehnoloģijas izplatība visā pasaulē radīs “vienlīdzīgu ekonomikas izaugsmes sadalījumu”, ziņoja Reuters.

Tikmēr saskaņā ar nesen veikto aptauju, ko uzņēmums YouGov veica Microsoft, tikai 25% uzņēmumu vadītāju ir izstrādājuši konkrētus plānus, kā pieņemt darbā pareizos talantus, lai veiksmīgi ieviestu AI savās organizācijās. Turklāt tikai 26% ir izgājuši apmācību, lai uzlabotu izpratni par to, kā efektīvi izmantot AI savā profesionālajā darbībā. Uzņēmumiem cīnoties ar mākslīgā intelekta pārveidojošo potenciālu, šie atklājumi uzsver nepieciešamību pēc proaktīviem pasākumiem, lai pārvarētu prasmju trūkumu un nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz AI iespējotu nākotni.